Verplaatsen orgels

Door kerksluiting of verandering in liturgische inzichten is het vaak noodzakelijk een orgel te verplaatsen.

Nadat de technische staat van het betreffende orgel is onderzocht, verstrekt Orgelbouw Alkmaar advies. Hierin wordt aangegeven of het orgel voldoende kwaliteit beschikt om het te herbouwen en zo ja, op welke wijze dat kan gebeuren. Na opdracht wordt het complete orgel opgemeten en op tekening gezet.

Bij de herbouw wordt vaak gebruik gemaakt van de hulp van vrijwilligers.