Het Van Assendelftorgel, Zwarte Kerkje Zuidschermer

Printversie tekst

Het Van Assendelftorgel in Zuidschermer is een mechanisch éénklaviersorgel. Het werd in 1758 gebouwd voor een Oud-Katholieke kerk in Enkhuizen. In 1909 werd het aangekocht voor 600 gulden door de Hervormde gemeente in Zuidschermer en geplaatst op een daarvoor speciaal gemaakt orgelbalkon. Dit orgelbalkon rust onder andere op twee gietijzeren pilaren die dienst hebben gedaan in Amsterdam als gaslantaarns. *)

Het orgel is in 1986 gerestaureerd door de firma Jos Vermeulen uit Alkmaar. Bij die gelegenheid is de handpompinstallatie buiten gebruik gesteld. Na een ingrijpende restauratie van het kerkgebouw, dat thans als evenementengebouw dienst doet, moest het orgel worden schoongemaakt. Aan Orgelbouw Alkmaar werd door de Stichting Het Zwarte Kerkje op 25 februari 2021 de opdracht verstrekt om het orgel schoon te maken en daar waar nodig de intonatie te corrigeren. Er zijn diverse kleine reparaties verricht. Zo is voor een goede aansluiting gezorgd van de windlade op de frontpijpstok. Windvoorziening, windlade en mechaniek verkeren na deze ingrepen in goede conditie. De intonatie is door Frans Vermeulen verzorgd.


Dispositie:
Manuaal: C tm c’’ Prestant 8' diskant, Holpijp 8', Prestant 4’ , Fluit 4’ Octaaf 2’ en Mixtuur III-IV sterk bas- en diskant

Speelhulpen: Tremulant

Tractuur: Mechanisch
Winddruk: 53 mm waterkolom
Windvoorziening: Laukhuff windmachine 220/380 volt 2800 omw. / min.
Toonhoogte: A = 429 Hz. Bij een temperatuur van 21º C

* Bron: Een plaatselijke krant.