Restauratie

Bij de restauratie van een orgel houdt Orgelbouw Alkmaar rekening met de historische achtergrond van het orgel.

Restauratiewerkzaamheden aan windladen, tractuur en houten pijpen vinden in eigen werkplaats plaats of indien mogelijk in het kerkgebouw. Orgelonderdelen worden zorgvuldig naar voorbeelden gereconstrueerd. Nieuwe orgelonderdelen betrekt Orgelbouw Alkmaar van de Duitse frabrikanten Aug. Laukhuff of Heuss.
Restauratie of nieuwbouw van metalen pijpwerk wordt meestal uitbesteed aan een gespecialiseerde pijpenmakerij.