Onderhoud orgels

Voor het onderhoud van een orgel maakt Orgelbouw Alkmaar een opnamerapport.
Dit rapport kan worden voorzien van richtprijzen, die in een financiële meerjarenplanning kunnen worden opgenomen.

Het rapport kan betrekking hebben op zowel de conditie van het metalen en houten pijpwerk, als op de conditie van de windladen, tractuur en orgelkas.
Houtwormcontrole is een vast onderdeel hierin.