Nieuw orgel

Voor een nieuw te bouwen orgel wordt door Orgelbouw Alkmaar een specifiek ontwerp gemaakt, dat is toegesneden op het gebruik van het orgel en de akoestiek van de ruimte waarin het opgesteld moet worden.

De werkzaamheden voor de nieuwbouw vinden overwegend plaats in eigen werkplaats.
Orgelonderdelen betrekt Orgelbouw Alkmaar van de Duitse fabrikanten Aug. Laukhuff of Heuss.
Nieuwbouw van metalen pijpen wordt meestal uitbesteed aan een gespecialiseerde pijpenmakerij.