Kostenloze werkzaamheden

Alle offerten voor werkzaamheden.
Onderzoek naar technische staat van een orgel dat moet worden verplaatst.
Opnamerapport onderhoud.
Alleen reiskosten worden in rekening gebracht.

Kosten

Voor de werkzaamheden die uit bovenstaande voort kunnen vloeien maakt Orgelbouw Alkmaar een open begroting met aantrekkelijke uurtarieven. Tevens is daarin opgenomen het aandeel van vrijwilligers.

Kosten stemming

Voor 2020 worden onderstaande richtprijzen gehanteerd:
Enkelvoudig register € 10,00
Tongwerkregister € 16,00
Mixturen € 20,00 à € 25,00 afhankelijk van de samenstelling.
Een en ander is afhankelijk van de bereikbaarheid van het pijpwerk en de staat van onderhoud. Over de bedragen wordt geen BTW berekend.