Uitbreiding koororgel Sint Martinuskerk in Zwaag

Van viervoets- naar achtvoetsorgel.

Doorsnede - Printversie tekst

Bij de ingebruikname van het koororgel, in het voorjaar van 2004, bleek al spoedig dat het als viervoets begeleidingsinstrument voor het gemengd koor niet over voldoende draagvlak beschikte. Orgelbouw Alkmaar heeft hierop een ontwerp gemaakt voor een uitbreiding met twee achtvoets registers, afkomstig van een Pelsorgel uit 1933.
Om de nieuwe registers een passende plaats te bieden moest de kast ingrijpend worden gewijzigd. Verder voorzag het ontwerp in:
- het vergroten van de blaasbalg en de windkanalen
- het wegnemen van de storende elementen uit de oorspronkelijke dispositie, zoals het buiten gebruik stellen van twee koren pijpen van de Ruispijp III sterk en de koppeling I+II+4'.

Maart 2007 wordt, onder leiding van Hans Martin, met dezelfde vrijwilligers als in 2004, een begin gemaakt met de uitvoering van het ontwerp. De facelift van de frontpijpen is door Klaas Kapitein verzorgd, die ook de intonatie van de nieuwe registers voor zijn rekening heeft genomen. Het nieuw geplaatste pijpwerk sluit qua klank goed aan bij het bestaande. Het geheel heeft een symfonisch karakter.

Vrijwilligers:
Paul Beerse: Orgelkas
Simon Huisman: Orgelkas
Jac. Korse: Coördinatie, elektrische pneumatische tractuur en schilderwerk
Jan Louter: Alle voorkomende werkzaamheden

Dispositie:
Manuaal I C / g''': Fluitprestant 8'* Bourdon 8' Prestant 4'
Manuaal II C / g''': Viola di Gamba 8'* Kwintadeen 8' Roerfluit 4' Octaaf 2'
Pedaal C / f': Subbas 16', Bourdon 8' transmissie Subbas 16', Prestant 4' transmissie van manuaal I

Speelhulpen: Koppelingen I+II, P+I, P+II, I+II+16' en tremulant
Vaste Combinaties: Piano, Forte, Tutti en Automatisch Pedaal
Tractuur: Elektropneumatisch
Winddruk: Manualen 60 mm waterdruk, pedaal 65 mm waterdruk

* nieuwe registers