Introductie

Orgelbouw Alkmaar is 10 oktober 1991 opgericht. De kernactiviteiten van het bedrijf zijn: onderhoud, stemming, verplaatsing en restauratie. Deze vinden op kleinschalige en ambachtelijke wijze plaats en betreffen zowel kerkorgels als huisorgels.

Orgelbouw Alkmaar richt zich vooral op orgels die zijn gebouwd na het begin van de twinstigste eeuw. Het betreft orgels met een (elektro) pneumatische en met een mechanische tractuur. Als een van de weinige orgelbouwers in Nederland heeft Orgelbouw Alkmaar ervaring met het restaureren van orgels met een pneumatische tractuur.

Voor grotere restauraties worden samenwerkingsverbanden aangegaan met specialisten, zoals voor de restauratie van orgelpijpen Kees Coppens en voor intonatie Frans Vermeulen. Daarnaast wordt steeds een beroep gedaan op vrijwilligers ter assistentie.

Voor een bestaand orgel wordt, na een eerste contact met een opdrachtgever / kerkbestuur, een onderzoek ingesteld naar de technische staat van het orgel. Dit onderzoek wordt vastgelegd in een rapport als basis voor een advies of financiële meerjarenplanning voor onderhoud, verandering of (gedeeltelijke) nieuwbouw van het orgel, dat zo stapsgewijs kan worden uitgevoerd.

Nieuw op de site

5 augustus 2016. Het Mannborg harmonium nr. 35008.

25 september 2015. Het Flentroporgel in de kerkzaal van de Nieuw Apostolische Kerk Hilversum is na diverse aanpassingen op 24 juni 2015 opgeleverd en overgedragen aan het Bestuur.

2 juni 2015. Na groot onderhoud wordt het hoofdorgel van de H. Petrus & Pauluskerk te Bergen NH met een feestelijk concert voor twee orgels, sopraan en bariton, op 14 juni 2015 weer in gebruik genomen.