Diverse werken

Leeuwarden: de Kofforgel Nieuw Apostolische Kerk
In 1938 is door de Rotterdamse orgelbouwer De Koff voor een Utrechtse kerk een tweeklaviers pneumatischorgel gebouwd.
Het werd in 1968 aangekocht door de Nieuw Apostolische Kerk in Nederland en geplaatst in het kerkgebouw in Leeuwarden.
In 2010 is de pneumatische speeltafel geheel gereviseerd door Orgelbouw Alkmaar.

Alkmaar: Harmonium
In 2010 heeft Orgelbouw Alkmaar, in opdracht van de heer Rietveld, een klein harmonium gerestaureerd.
Het is een drukwindharmonium en heeft één register.

Alkmaar: Pelsorgel H. Laurentiuskerk
In 1950 werd een nieuw drieklaviersorgel door de Alkmaarse orgelbouwer Bernard Pels, in opdracht van het toenmalige Kerkbestuur, op de orgeltribune gebouwd.
Om de plaatsing van het orgel mogelijk temaken, en het zicht op het roosvenster zoveel mogelijk te behouden, werd het de orgelzolder met anderhalve meter uitgebreid. Hierdoor ontstond de mogelijkheid om manuaal II in zijtorens te plaatsen. Manuaal I en III tezamen met het pedaal voor het roosvenster geplaatst.

Naar aanleiding van gewijzigde liturgische inzichten is het orgel in 1977 naar beneden verplaatst, links van het hoofdaltaar. In 2001 is de speeltafel verrijdbaar gemaakt.

Tenslotte heeft Orgelbouw Alkmaar in 2010 all membranen vervangen. De schade door houtworm aan de balgen is ongedaan gemaakt. Ook zijn de zwikkels van de zeven balgen vernieuwd.

Alkmaar: Harmonium
In 2011 heeft Orgelbouw Alkmaar, in opdracht van de heer Van Unen, een klein harmonium gerestaureerd.
Het is een drukwindharmonium en heeft één register.

Bergen: Uitbreiding koororgel H.H. Petrus & Pauluskerk
In 2011 heeft Orgelbouw Alkmaar, In opdracht van pastoor G.Th. Wanna, voor het pedaal van het Maasrchalkerweerdorgel een Subbas 16' bijgebouwd.

Rotterdam: Flentroporgel Nieuw-Apostolische Kerk
In 1940 werd voor een wereldtentoonstelling in New York door de fa. Flentrop een tweeklaviers mechanisch orgel gebouwd. Na enige omzwervingen is het in 1990 in een kerkgebouw geplaatst in Rotterdamse deelgemeente Alexanderpolder.
In februari 2012 heeft Orgelbouw Alkmaar de kleppen opnieuw bevilt en beleerd en tevens het gehele mechaniek opnieuw ingeregeld.

Westbroek: Van Oeckelenorgel Nederlands Gereformeerde kerk
Het in 1903 door P. van Oeckelen gebouwde orgel werd in het najaar 2012, door Korné Juffer orgelbouw & advies, van Musselkanaal naar Westbroek verplaatst. Voor dit orgel bouwde Orgelbouw Alkmaar, begin 2013, een mechanische pedaallade met toebehoren voor drie registers. Voor meer informatie over dit orgel zie de website van Korné Juffer - Orgelbouw en Advies.